2013 Kia Rio Mileage

There are 38 2013 Kia Rios with reported gas mileage parked at Fuelly. [show all]

Filter to:   AND   

 • Kia Rio SX Navi 2013

  2013 Kia Rio • Gas L4 Sedan (Auto)
  Added Nov 2012 • 131 fuel-ups

  Property of Flem

 • 28.0Avg MPG
 • Kia Rio EX

  2013 Kia Rio • Gas L4 Sedan (Auto)
  Added Oct 2012 • 50 fuel-ups

  Property of David80

 • 20.8Avg MPG
 • My Kia Rio Eco

  2013 Kia Rio • Gas L4 Sedan (Auto)
  Added May 2013 • 68 fuel-ups

  Property of hogriderj

 • 39.0Avg MPG
 • Rionnagh

  2013 Kia Rio • Gas L4 Sedan (Auto)
  Added Jul 2012 • 78 fuel-ups

  Property of xakkaxxx

 • 26.1Avg MPG
 • Robert's Rio

  2013 Kia Rio • Gas L4 Hatchback (Auto)
  Added Oct 2013 • 17 fuel-ups

  Property of pakrat

 • 22.6Avg MPG
 • Rio

  2013 Kia Rio • Gas L4 Hatchback (Manual)
  Added May 2013 • 26 fuel-ups

  Property of stumpym4

 • 44.5Avg MPG
 • 2013 Kia Rio LX+ Manual

  2013 Kia Rio • Gas L4 Sedan (Manual)
  Added Apr 2013 • 24 fuel-ups

  Property of ERICVANCOUVER

 • 28.2Avg MPG
 • Tigger Too

  2013 Kia Rio • Diesel L4 Hatchback (Manual)
  Added Nov 2013 • 12 fuel-ups

  Property of johnwillie44

 • 41.6Avg MPG
 • kia rio 1.4LT

  2013 Kia Rio • Gas L4 Hatchback (Manual)
  Added Jun 2013 • 12 fuel-ups

  Property of garylyons101

 • 33.6Avg MPG
 • Silver EX

  2013 Kia Rio • Gas L4 Sedan
  Added Feb 2013 • 30 fuel-ups

  Property of SanDiegoSooner

 • 34.9Avg MPG
 • rio

  2013 Kia Rio • Gas Sedan (Auto)
  Added Jul 2012 • 44 fuel-ups

  Property of crawf71

 • 34.6Avg MPG
 • Red Kia Rio EX

  2013 Kia Rio • Gas L4 Sedan (Auto)
  Added Feb 2013 • 14 fuel-ups

  Property of Kwikemart

 • 25.9Avg MPG
 • My White Car

  2013 Kia Rio • Gas L4 Sedan (Auto)
  Added Sep 2012 • 3 fuel-ups

  Property of Inktomi93

 • 31.6Avg MPG
 • Kia Rio

  2013 Kia Rio • Gas L4 Hatchback (Manual)
  Added Mar 2013 • 67 fuel-ups

  Property of Patu

 • 42.4Avg MPG
 • Rio

  2013 Kia Rio • Gas L3 Hatchback (Auto)
  Added Apr 2014 • 3 fuel-ups

  Property of seeyen2k2

 • 30.1Avg MPG
 • Rioz

  2013 Kia Rio • Gas L4 Sedan (Auto)
  Added Dec 2013 • 76 fuel-ups

  Property of p4v1t0

 • 26.8Avg MPG
 • Silver Bullet

  2013 Kia Rio • Gas L4 Sedan (Auto)
  Added Jul 2013 • 140 fuel-ups

  Property of TBX107

 • 39.7Avg MPG
 • Kia Rio 1.1 Air CRDi

  2013 Kia Rio • Diesel L3 Hatchback (Manual)
  Added Sep 2013 • 22 fuel-ups

  Property of pr6srm

 • 43.8Avg MPG
 • Red Rio EX

  2013 Kia Rio • Gas L4 Sedan (Auto)
  Added Jun 2013 • 67 fuel-ups

  Property of missfrosty1

 • 33.7Avg MPG
 • KiaRioEx

  2013 Kia Rio • Gas L4 Hatchback (Auto)
  Added Nov 2012 • 46 fuel-ups

  Property of nofuel

 • 32.1Avg MPG
 • Kia Rio

  2013 Kia Rio • Hatchback (Manual)
  Added Feb 2014 • 4 fuel-ups

  Property of RandiIP

 • 32.3Avg MPG
 • Kia Rio 3 1.4 CRDi (2013)

  2013 Kia Rio • Diesel Hatchback (Manual)
  Added Jun 2013 • 33 fuel-ups

  Property of danffk

 • 49.4Avg MPG
 • kia rio

  2013 Kia Rio • Diesel L3 Hatchback (Manual)
  Added Jan 2014 • 16 fuel-ups

  Property of jamie1992

 • 43.8Avg MPG
 • JCAT's Kia Rio

  2013 Kia Rio • Gas L4 Hatchback (Manual)
  Added Mar 2013 • 49 fuel-ups

  Property of JCAT

 • 35.3Avg MPG
 • The Angry Bird

  2013 Kia Rio • Gas L4 Sedan (Manual)
  Added Apr 2013 • 16 fuel-ups

  Property of voodoobear

 • 27.4Avg MPG
 • My Kia

  2013 Kia Rio • Sedan (Auto)
  Added Oct 2013 • 3 fuel-ups

  Property of turp

 • 37.4Avg MPG
 • Rio2

  2013 Kia Rio • Gas L4 Sedan (Auto)
  Added Sep 2013 • 9 fuel-ups

  Property of melissabylsma

 • 42.0Avg MPG
 • Kia Rio Sx

  2013 Kia Rio • BI-FUEL Hatchback (Auto)
  Added Sep 2013 • 3 fuel-ups

  Property of huizro23

 • 21.6Avg MPG
 • Kia

  2013 Kia Rio • Gas L4 Sedan (Auto)
  Added Jul 2013 • 10 fuel-ups

  Property of nikhenry

 • 34.3Avg MPG
 • Biscuit

  2013 Kia Rio • Gas L4 Sedan (Auto)
  Added Aug 2013 • 14 fuel-ups

  Property of GravyTrader

 • 34.7Avg MPG
 • KIA

  2013 Kia Rio • Gas L4 Sedan (Auto)
  Added Jul 2013 • 5 fuel-ups

  Property of mirror

 • 30.9Avg MPG
 • Kia Rio

  2013 Kia Rio • Gas L4 Sedan (Auto)
  Added Jul 2012 • 14 fuel-ups

  Property of ikanep

 • 38.5Avg MPG
 • 2013 Kia Rio

  2013 Kia Rio • Gas L4 Sedan (Auto)
  Added May 2013 • 7 fuel-ups

  Property of serialband

 • 33.0Avg MPG
 • Kia Premium

  2013 Kia Rio • Gas L4 Hatchback (Auto)
  Added May 2013 • 6 fuel-ups

  Property of JCAT

 • 35.7Avg MPG
 • Rio LX+ Blue

  2013 Kia Rio • Gas L4 Sedan (Manual)
  Added Dec 2012 • 10 fuel-ups

  Property of UOS

 • 31.1Avg MPG
 • My Rio

  2013 Kia Rio • Gas L4 Hatchback (Auto)
  Added Feb 2013 • 7 fuel-ups

  Property of RioUser

 • 23.0Avg MPG
 • 2012 Sauble+Tobermory T…

  2013 Kia Rio • Gas L4 Hatchback (Auto)
  Added Aug 2012 • 3 fuel-ups

  Property of iamfob

 • 36.1Avg MPG
 • RED

  2013 Kia Rio • Gas L4 Sedan (Auto)
  Added Sep 2013 • 7 fuel-ups

  Property of rroyce46

 • 42.2Avg MPG